Ethische overeenkomst - MSTR® Online

Title
Ga naar de inhoud
Ethische voorwaarden overeenkomst

Voorafgaand aan de aankoop wordt u gevraagd om een ​​registratieformulier te tekenen en tekent u tevens dat u akkoord gaat met de volgende ethische voorwaarden:

   • De geregistreerde mag nooit, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alastair McLoughlin, de gehele óf een deel van de inhoud van de MSTR® One day class of MSTR® Video call-les verkopen of reproduceren , voor geld of zonder betaling of wederdienst.

   • De geregistreerde zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alastair McLoughlin, geen enkel onderdeel van de McLoughlin Scar Tissue Release®-techniek mogen onderwijzen of demonstreren, hetzij door middel van praktische demonstratie, door middel van opgenomen of geschreven materiaal, hetzij voor geld, hetzij zonder betaling of wederdienst.

   • De geregistreerde maakt geen enkele video- of audio-opname van enig deel van het MSTR® training- en studiemateriaal en al het online studiemateriaal en materiaal in de klas wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

   • De geregistreerde erkent dat hij / zij volledig op eigen verantwoordelijkheid zal deelnemen aan het seminar, de workshop of de cursus en vrijwaart hiermee uitdrukkelijk Alastair McLoughlin, de MSTR®-instructeur en elke cursist van alle aansprakelijkheid met betrekking tot persoonlijk letsel dat later zou kunnen blijken.

   • Ik begrijp dat MSTR® een gedeponeerd handelsmerk is en dat MSTR® het exclusieve eigendom is van Alastair McLoughlin. Ik begrijp en erken dat Alastair McLoughlin de intellectuele eigendomsrechten op de MSTR®-techniek bezit.

   • Ik begrijp dat ik aansprakelijk kan worden gesteld voor vervolging in alle opzettelijke gevallen van diefstal, verduistering of schending van de inhoud van deze bindende en wettelijke overeenkomst.

   • Ik begrijp ook dat ik ethisch dien te werken en me zal houden aan de huidige wet- en regelgeving die gelden voor  het land waarin in werk.

   • Ik erken dat ik verantwoordelijk ben voor het hebben of verkrijgen van een  wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

                   
Terug naar de inhoud